institutional

Aurpegia ezagutzeari buruzko pribatutasun-politika

CLUB ATLÉTICO OSASUNAk Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduari, bere datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoari, aurrerantzean (DBEO) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoari, aurrerantzean (DPGDD), eskatzen dizkion baldintzak eta neurriak ezarri ditu, DBEOren 35. artikuluak (2016/679 EB) ezartzen duen betebeharrari dagokionez, Datuen Babesaren gaineko Eraginaren Ebaluazioa (DBE) egiteko, datu biometrikoen tratamenduari dagokionez, kasu honetan, datuak aurpegi-aitorpenaren bidez eskuratzeko tratamenduei dagokienez.