institutional
go back

Informazio Ekonomikoa

EKONOMIA- ETA FINANTZA-INFORMAZIOA

Klubak, Ohiko Batzar Nagusi bakoitzaren aurretik, aurreko ekitaldiko kontuei, aurrekontuaren gauzatzeari eta hurrengo denboraldirako aurrekontuari buruzko informazioa ematen du

Auditoretza-txostenak
Arrow

Klubak LaLigaren aurrean aurkezten dituen auditoretza-txostenak ematen dizkie bazkideei ekitaldi bakoitzean.

2023

blue arrow

Auditoretza-txostena 2023ko ekainaren 30ean

C. A. Osasunaren urteko memoriak
Arrow

Klubak Ohiko Batzar Nagusi bakoitzean aurreko denboraldiko Memoria bat ematen du, klubaren eta bere Fundazioaren kirol, gizarte eta erakunde jarduera guztien laburpenarekin. Memoriak Osasunaren Autonomia Erkidegoaren eta Osasuna Fundazioaren auditoriak jasotzen ditu, baita bi erakundeen balantze bateratua ere.

2022

blue arrow

2022-2023 denboraldiko memoria

Kontrol Ekonomikoko Batzordearen txostenak
Arrow

C. A. Osasunaren Kontrol Ekonomikoko Batzordea Zuzendaritza Batzordearekiko organo independentea da, eta erakundearen estatutuetan araututa dago. Nolabaiteko prestakuntza ekonomikoa duten bazkideak dira, eta Nafarroako Foru Komunitateko Zerga Ogasuneko kide bat, Nafarroako Gobernuak gindu duena (hitzarekin baina botorik gabe). Konpromisarioen Batzarrak aukeratzen ditu, bozketa bidez, eta klubean eskuragarri dagoen dokumentazio ekonomiko guztia eskura dezakete. Elkartearekin bilerak egiten dituzte aldizka, erakundearen kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa ebaluatzeko. Bere betebeharren artean, urtean sei hilean behin bi txosten egitea dago, bazkideek klubaren kontuei buruz duten ikuspuntua ezagutu dezaten. Kontrol Ekonomikoko Batzordearen lanaren emaitza bi txosten idatzitan gauzatuko da: bata ekitaldi ekonomikoaren lehen erdiari buruzkoa eta bestea ekitaldi ekonomiko osoari buruzkoa. Txosten horiek Zuzendaritza Batzordeari bidaliko zaizkio, gehienez ere hamabost eguneko epean alegazioak aurkez ditzan. Batzordeak alegazio horiek aztertu ondoren, behin betiko txostena egingo du, eta hala eskatzen duten bazkideen eskura jarriko da, klubaren webgunean argitaratzeko betebeharra ezarriz. Behin betiko txosten bakoitzak klubaren egoeraren ebaluazio kritikoa egingo du, eta ebaluatutako aldiari buruzko oharrak eta iradokizunak egin beharko ditu. Behin betiko txostenak nahitaezkoak dira, hau da, behar-beharrezkoak dira Batzar Nagusiak edozein erabaki har dezan. Batzar Nagusiaren ohiko zein ezohiko bilera guztietan behin betiko txosten horien azalpena gai-zerrenda espezifikoaren puntu batean sartzeko betebeharra ezartzen da, betiere aurreko Batzarraren akta onartu aurretik ez beste edozein gai jorratu aurretik. Batzordearen behin betiko txosten guztiak, boto partikularrak barne, Ogasun eta Finantza Politikako Departamentura bidaliko dira, klubeko Zuzendaritza Batzordera bidaltzearekin batera. Kontrol Ekonomikoko Batzordearen lanak gauzatzeko behin betiko txostenek adierazi beharko dute kideen iritzi arrazoitua klubaren kaudimenari buruz, 26/2014 Foru Legetik eratorritako betebeharrak betetzeari buruz, zerga-betebehar arruntak betetzeari buruz eta kirol-agintarien finantza-araudia betetzeari buruz. Klubaren estatutuen 52. artikuluan ezarritakoari kalterik egin gabe, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak Kontrol Ekonomikoko Batzordean duen ordezkariari eskatu ahal izango dio edozein unetan atal honetan adierazitako alderdiei buruzko txostena egin dezan. (57. artikulua. C.A. Osasunaren estatutuak)

2022

blue arrow

2022-2023 denboraldiko lehen seihilekoko txostena

2022-2023 Annunal Report

Patrocinadores

KosnerMacron
CelerClínica Universidad
Tauro Motor - ToyotaCaixaBankSan MiguelJaylo
VeridasSorareLG

Colaboradores

Coca ColaHalcon ViajesDamik