Osasuna Klub Atletikoa

Sadar
Sadar kalea, z/g 31006 Iruñea (Nafarroa)

www.osasuna.es | osasuna@osasuna.es

Telefonoa: 00 34 948 15 26 36 | Faxa: 00 34 948 15 16 55

Gardentasun legea

Osasuna Klub Atletikoa, G31080179 IFK eta egoitza soziala Sadar kalea z/g, 31006 Iruñea (Nafarroa)duena, Nafarroako Gobernuko Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuko Kirol Elkarteen Erregistroan dago 492 zenbakiarekin.

Informazioa instituzionala, antolakuntzakoa eta planifikaziokoa

 • Erakundearen egitura (PDF)
 • Zuzendaritza-Batzordea
 • Zuzendari: Francisco Canal Fidalgo
 • Kudeatzailea: Ángel Ardanaz Rípodas
 • Kirol Zuzendaria: Braulio Vázquez Benítez
 • Harrobiko Zuzendaria: ángel Alcalde Encina
 • Komunikazio saila: Aitor Royo Sánchez eta Santiago Zuza Fernández
 • Marketing: Xabier Larraya Garriz, Ana Herrero Osés eta Ainhoa Janín Ardanaz
 • Administrazioa: Jose Mari Iglesias Marcellán eta Tamara Urroz Osés
 • Protokolo saila: Ainhoa Janín Ardanaz

Finantzarioa / Ekonomikoa

Futbol Taldeen gardentasun Indizearen Adierazleak(INFUT) 2016

Langileria eta zuzendaritza-organoen inguruko Informazioa

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
1. Lehendakariaren eta Zuzendaritza-Batzorde/Administrazio Kontseiluko kideen datu biografikoak zehazten dira (launa lerro gutxienez)
2. Lehendakaritza eta taldearen sail bakoitzeko helbide elektronikoak zehazten dira, eta baita Taldearen harremanen datu orokorrak ere (telefonoak, helbide elektronikoak eta egoitza sozialak)
3. Taldearen Batzar Orokorren/ KSAko Akziodunen Batzar Nagusien hitzarmenak argitaratzen dira, eta baita Zuzendaritza-batzordeak lortutako akordioak ere.
4. Taldearen zerbitzura dauden langile iraunkorren organigrama era zehatzean argitaratzen da (maila laboral zein profesionalean bakoitzaren zenbakia zehaztuz)

Arlo Legala, Erakundearen Egiturak eta Taldearen Ondarea

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
5. Taldeak bete beharreko araudi legala, instituzionala eta estatutuetakoa argitaratzen da
6. Taldeak bete beharreko kode etiko edo jardunbide egoki/kiroltasun jarrera argitaratzen da
7. Taldeak jasotako salaketak kudeatzeko Etika Batzorde edo Compliance Officer bat duela jakinarazten da
8. Taldea hartzekodunen konkurtsoan edo aurrekonkurtsoan, edo antzeko egoeran dagoen jakinarazten da
9. Futbol talde desberdinen oinarrizko datuak zehazten dira (profesionalak, jubenilak, infantilak, neskak, etab.) eta izatekotan, beste kiroletako maila edo sailetakoak

Taldearen web orriaren ezaugarriak

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
10. Taldearen web orrian gardentasun atari (edo sail berezi) bat ezarri da
11. Web orrian barne bilatzaile bat dago denon eskura
12. Hasiera atarian Taldearen web orriko mapa ikus daiteke
13. Web orriak postontzi edo salaketa bide espezifiko bat du, bertan, bazkideek edo edozeinek, Klubari Kode Etikoaren urratzea jakinaraz diezaiokete

Bazkideari, langileriari, eta orokorrean jendarte osoari informazioa eta arreta

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
14. Taldeko bazkide zein akziodunentzako espazio bat gordetzen du web orriak
15. Langile edo zuzendariek haien jardunak dakartzan betebehar legal guztiak ezagutzeko formakuntza ikastaroak eskaintzen dira
16. Taldearekin harremana duten zale Peñen zerrenda eta haien oinarrizko datuak argitaratzen dira
17. Taldearen web orriak Peñen edo zaleen elkarteen ekarpen zein eskaerak jasotzeko espazio bat du
18. Taldearen oinarrizko jardueren zerrenda argitaratzen da, eta baita hauen egoitza eta ekipamenduak ere
19. Taldearen zelai, esparru eta instalazioetan burututako kirol ekimenetara hurbildutako ikusle kopurua argitaratzen da
20. Taldearen zerbitzuen asetze edo kalitatearen, gizartearekiko harremanen

Segurtasunaren eta Taldearen Bortizkeriaren aurreko jarreraren inguruan bazkideei eta orokorrean ikusleei egindako inkesten emaitzak argitaratzen dira

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
21. Taldeak zaleei jarreren eta bortizkeriaren kontra emandako gomendio eta arau espezifikoak argitaratzen dira, taldearen esparru guztietan, eta baita taldeak parte hartzen duen baina taldearenak ez diren esparruetan
22. Taldearen kirol esparruetan debekatutako sinbologia eta materialaz informatzen da (bengalak, armak, laser-erakusleak, etab.)
23. Gizarte-erantzukizun edo Taldearen Iraunkortasun Memoria argitaratzen da, edo, gutxienez, Taldearen izaera sozialeko edo gizarte-erantzukizuneko politika edo neurriak.
24. Taldearen eta Peñen edo zalego elkarteen arteko harreman edo baldintza bereziak jakinarazten dira (sarreren erreserba, esperruetan espazioak, etab.) ez izatekotan ere jakinaraziko da
25. Taldearen Barne araudia argitaratzen da, eta/edo behintzat kirol esparrura datozen talde bortitzen edo erradikalen aurrean hartutako edo aurreikusitako neurriak
26. Bidaia edo finaletarako sarreren banaketa eta kokapenaren, debekatutako animatze-materialen eta animatze eta segurtasun saileko gainontzeko arauen inguruko erabakien berri ematen da.
27. Sare sozialetan (facebook edo antzekoak) Taldearen perfil bat (edo batzuk) dago eta argitaratzen da

Kontularitzako informazioa

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
28. Taldearen azken Urteko Kontuen ordaintze data Merkataritza Erregistroan, argitaratzen da
29. Azkenengo Urteko Kontuen entrega data Kirol-Kontseilu Gorenean, argitaratzen da
30. Nahitaez bidali beharreko Urteko kontu eta gainontzeko informazio ekonomiko-finantzarioaren bidaltze data Futbol Liga Profesionalera (LFP) argitaratzen da. (bidaltzeko azken epea: urriaren 31)
31. Bitarteko Banakako eta Bateratutako Finantza-egoerak argitaratzen dira (RLFP-ko 12. Art.) (14.art.aren arabera)
32. Taldearen Oreka-puntua Rgitaratzen da, LFP-ren Kontrol Ekonomikoaren araudiaren (denboraldi berean diru-sarrera aipagarrien eta gastu aipagarrien arteko desberdintasuna)eta honen adierazleen arabera. (RLFP-ko 12. Art.) (20.art.aren arabera)
33. Lotutako entitateen urteko Kontuak argitaratzen dira, bereziki Taldearen Fundazioaren Kontuak eta Memoria osoa(lotutako entitaterik ez izatekotan, web orrian adieraziko da)

Adierazle ekonomiko-finantzarioak

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
34. Autonomia finantzarioa: Ondaren garbia/ (Pasiboa + Ondare garbia)
35. Lehenengo taldearen garrantzia ekonomikoa: Lehenengo taldearen ordainsari guztiak/Taldearen aurrekontua
36. Taldearen zorpetzea: Taldearen zorrak/Diru-sarrera aipagarriak (RLFP-ren arabera)
37. Jokalarietan inbertsioak: Lehenego taldeko jokalarietan inbertitutako diru kopurua/Azken denboraldiko Diru-sarrera aipagarriak

Diru-sarrera eta Gastuen inguruko informazioa

Diru-sarrerak

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
38. Taldearen Diru-sarrera aipagarriak argitaratzen dira (RLFP-ko I.7 gehigarria): a) Lehiatila; b) Babesa eta pubizitatea; c) Emanaldi eskubideak d) Jarduera komertzialak; e) Bestelako ustiapeneko diru-sarrerak; f) Jokalarien federazio eskubide besterentze diru-sarrerak; g) Materialen mugikortasun eza besterentze gainbalioak; h) Diru-sarrera finantzarioak; i) Partida ez monetariozko diru-sarrerak; j) Arrazoizkoaren gainetiko lotutako parteekin errenta operazioak; k) Futbola edo taldearekin ez lotutako operaziozko diru-sarrerak; l) Lehiaketetatik eratorritako kentze ariketen diru-sarreren trataera. Taldearen diru-sarrera aipagarrien xehatzea argitaratzen da (RLFP-ko I.7 gehigarria)

Gastuak

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
39. Taldearen diru-sarrera aipagarrien xehetasunak argitaratzen da (RLFP-ko I.8 gehigarria): a) Salmenta/materialen kostea; b)Langileen ordainketa gastuak; c) Bestelako ustiapeneko gastuak; d) Jokalarien federazio eskubideen amortizazio/narriadura; e) Jokalarien federazio eskubide besterentze galerak; f) Koste finantzario eta dibidenduak; g) Arrazoizkoaren gainetiko lotutako parteekin gastu operazioak; h) Harrobiko garapen jardueren gastuak; i) Gizarte-garapen jardueren gastuak; j) Zordunketa/karga ez monetarioak; k) Material ibilgetuen eraikuntzari zuzenean esleitutako kostu finantzarioak; l) Futbolarekin zein Klubarekin harremank ez duten operazio gastuak
40. Lehenengo Taldeari lotutako Gastuen xehetasunak argitaratzen dira (RLFP-ren arabera)

Zorpetze datuak

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
41. Klubaren zorpetze xehatua argitaratzen da (CECSD-IV): 1) Administrazio publikoarekin zora: a) Ogasun publikoarekin zorra, b) Gizarte-segurantzarekin zorra; 2) Zor pribatua: a) Kreditu entitateekin zorra, b) Betselako zorrak
42. Dagokien administrazio publikoekin zor zerrenda argitaratzen da (RLFP-ko 12.art.) (18.art.-aren arabera)
43. Langileriarekiko zor eta kredituen zerrenda argitaratzen da(RLFP-ko 12.art.) (17.art.-aren arabera)
44. Kirol arloko langileriarekiko zor eta kredituen zerrenda argitaratzen da (RLFP)

Kontratazioen inguruko informazioa

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
45. Klubak jasotako diru-kopuruak argitaratzen dira hurrengoen gisa: a) Trasnferentziak eta b)Azken bi denboraldietan egindako fitxaketak (jokalari kopurua eta a)eta b)-ren diru-kopuru osoa gutxienez, eta egotekotan, operazioen Inbertsio-funtsak, eta baita hauen kopurua ere)
46. Hurrengoengatik jasotako diru-kopuruak argitaratzen dira: a)jokalarien salmenta eta b)jokalarien behin-behineko uztea, (jokalari kopurua eta a)eta b)-ren globala gutxienez)
47. Klubaren jokalarien soldata-muga publiko egiten da
48. Klubaren maila eta kirol-sail desberdinetan, honen zerbitzura dauden lizentziadun adin txikikoen kopurua argitaratzen da

Zerbitzu eta ondasunen hornitzaileei buruzko informazioa

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
49. Taldearen hornitzaile, adjudikaziodun eta/edo kontratista garrantzitsuenekin operazioen zerrenda eta/edo kopurua argitaratzen da

Klubaren Planifikazio eta Antolakuntza

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
50. Klubaren Urteko eta/edo hainbat urterako Planak eta/edo Programak argitaratzen dira, halaber, jarduerak, medioak eta lortzeko aurreikusitako denbora
51. Organo desberdinen arduradunak identifikatzea ahalbidetuko duen Klubaren Organigrama eguneratua argitaratzen da, halaber, honen eginkizun eta dependentzia harremanak.

Kontratuak, Hitzarmenak eta diru-laguntzak

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
52. Edozein entitate publikorekin (edo kontrol publikoaren menpekoekin) sinatutako Kontratuak (kontratu txiki ez diren guztiak)segituan argitaratzen dira
53. Edozein entitate publikorekin (edo kontrol publikoaren menpekoekin)sinatutako kontratu txikiak (18.000€-tik beherakoak, edo 50.000€-tik beherakoak obren kasuan) aldian-aldian (hiruhilekoan gutxienez) argitaratzen dira
54. Sinatutako Hitzarmenen, sinatzaileak aipatuz, honen xedeen eta egotekotan adostutako eginkizun ekonomikoen zerrenda argitaratzen da
55. Edozein entitate publikorengandik (edo kontrol publikoaren menpekoengandik) jasotako diru-laguntzak argitaratzen dira. Diru-kopurua eta asmoa aipatzen dira

Klubaren Zuzendaritza Organoak

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
56. Klubaren Zuzendaritza Batzordeko/Administrazio kontseiluko kideek jasotako ordainsariak argitaratzen dira (ez egonez gero, web orrian adieraziko da)
57. Klubaren Goi-Zuzendaritzako kideek edo Klubaren Goi-mailako arduradun exekutiboek jasotako ordainsariak argitaratzen dira, eta baita hauek izandako ordezkaritza gastuak ere (banakakoak zein maila globalekoak)

Informazio Ekonomikoa eta Aurrekontuetakoa

Adierazlea Egoera Zehaztasunak
58. Aurrekontu-araudian (LFP-k onartutako normalizatutako ereduaren arabera: RLFP 12.art.) eskatutako diru-sarrera eta gastu, diruzaintza, inbertsio desinbertsio, finantzaketa eta beste hainbat dokumentuen Aurrekontua argitaratzen da
59. Klubaren banakako Urteko Kontuak, finkatuak dagoeneko, argitaratzen dira: a) Balantzea, b) Galdu-irabazien Kontua, c) Eskudiru Isurien Egoera, d) Ondare Garbiko aldaketen egoera, e) Memoria, f) Kudeaketa Txostena (RLFP-ko 12.art.) (13.art.-aren arabera)
60. Klubaren kontuen inguruko Auditoretza Kanpo-Txostenak argitaratzen dira
Partida egutegia
Jornada 08 LaLiga Santander LaLiga Santander
05 Octubre 2019 21:00 h.
El Sadar
Osasuna
2-1
Osasuna Villarreal
Jornada 09 LaLiga Santander LaLiga Santander
18 Octubre 2019 21:00 h.
Los Cármenes
Granada CF
vs.
Granada CF Osasuna
Jornada 10 LaLiga Santander LaLiga Santander
27 Octubre 2019 21:00 h.
El Sadar
Osasuna
vs.
Osasuna Valencia
Jornada 11 LaLiga Santander LaLiga Santander
31 Octubre 2019 19:00 h.
Iberostar Estadio
RCD Mallorca
vs.
RCD Mallorca Osasuna
Sentimiento Rojillo

#SentimenduGorritxoa

Online denda berria

tienda.osasuna.es Ezagutu ezazu
Adidas
 1. LaLiga Santander
 2. HUMMEL
 3. Kirolbet
 4. euskaltel
 5. Lacturale
 6. Caja Navarra | Caixa
 7. Coca Cola
 8. CUN. Clínica Universidad de Navarra
 9. ACUNSA
 10. Construcciones Victorino Vicente+
 11. Sagamóvil
 12. SELK
 13. San Miguel
 1. Haze & Finn
 2. Montepinos
 3. Halcón Viajes