Kluba / Informazio Ekonomikoa

Informazio Ekonomikoa

Urteko kontuak eta aurrekontua

Kontu-ikuskaritza txostena

Osasuna K. A.-aren urteko memoriak

Ekonomia Kontrolerako Batzarraren txostenak

Osasuna K. A.-aren 2016-2026 bideragarritasun plana